•  James Vincent December 18, 2023 Minor changes to quickstart 195ee72
  •  James Vincent February 13, 2023 more samtools version 1ee1377
  •  James Vincent February 13, 2023 version example fae6740
  •  James Vincent February 17, 2022 changed examples to samtools 6896788
  •  James Vincent October 12, 2021 many changes ec39c8e
  •  James Vincent September 27, 2021 biogrids for sbgrid users page added 467b9cd
  •  James Vincent September 16, 2021 updated 0546289
  •  James Vincent September 16, 2021 fixed links dd858ab
  •  James Vincent September 16, 2021 changed installer versions/links 58c556f
  •  James Vincent July 29, 2021 fixed AppImage link 60f587b